Work

Barbara Radziwiłłówna cover

photo credits: Wikimedia Commons

Barbara Radziwiłłówna

wd:Q20035206

Barbara Radziwiłłówna – tragedia Alojzego Felińskiego napisana w latach 1809-1811, po raz pierwszy wystawiona w 1817 w Teatrze Narodowym, opublikowana w 1820. Dramat, spełniający reguły poetyki klasycystycznej, ukazuje historię miłości Zygmunta Augusta, ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, i Barbary Radziwiłłówny, pochodzącej z litewskiego rodu Radziwiłłów. Osią sztuki jest konflikt między racją stanu a prywatnym szczęściem władcy. Wydarzenia historyczne przekształcone zostały w taki sposób, by ukazywać istotę dziejów I Rzeczypospolitej. Utwór uważany był za szczytowe osiągnięcie polskiego dramatu klasycystycznego.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish
date of publication: 1820
genre: tragedy

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline