Work

Dłonie na murze

wd:Q20035224

Dłonie na murze (Hands on the wall) – powieść polityczna i obyczajowa z życia Niemiec Zachodnich, autorstwa Jana Dobraczyńskiego. Ukończona we wrześniu 1960, opublikowana została przez wydawnictwo "Pax" w tym samym roku, a następnie dwukrotnie jeszcze wydana (1961, 1968) w specjalnej dwujęzycznej edycji polsko-angielskiej. Znany jest również przekład czeski (Praha 1963).
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline