Work

Komiks Braillem

wd:Q20035270

Komiks Braillem – autorski projekt komiksu przystosowanego do potrzeb czytelników widzących i niewidomych (lub niedowidzących) jednocześnie, stworzony i rozwijany od 2010 roku przez Daniela Bauma i Paulinę Królikowską.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline