Work

Kore: On Sickness, the Sick, and the Search for the Soul of Medicine

wd:Q20035272

Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny – książka Andrzeja Szczeklika, ukazująca historyczne i najnowsze osiągnięcia medycyny oraz rozważania nad jej istotą, jedna z trzech książek tegoż autora, które bywają nazywane trylogią o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki. Jest zbiorem dwunastu esejów: Książka była nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” 2008.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish
date of publication: 2007
genre: essay

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline