Work

Siréna

wd:Q20058139

Siréna je generační román Marie Majerové z roku 1935 o životě dělnické rodiny Hudcovy na pozadí rozvoje průmyslového města Kladna. Jedná se o základní dílo socialistického realismu, které svou kvalitou výrazně převyšuje námětově podobná díla z 50. let 20. století. V románu se střídají klasické kapitoly psané er-formou a vložené „zprávy“ některých aktérů. Umně je tak v díle propleten fabulovaný příběh se skutečnými reáliemi a historickými okamžiky, jako je např. objevení uhelné sloje Janem Váňou roku 1846, velká stávka a rabování vily ředitele Bachera v roce 1889 nebo proces s Omladinou v letech 1893-4. Hlavními postavami jsou čtyři generace Josefů Hudců (nejstarší zvaný vynálezce, starší Pepek-frajer, Josef ml. a nejmladší Jožka) a postava Pepkovy ženy zvané Hudcovka.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1935

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline