Work

On the Western Circuit

wd:Q2021898

On the Western Circuit is een kort verhaal van de Engelse schrijver Thomas Hardy. Het behoort tot zijn bekendste vertellingen. Het verscheen voor het eerst in The English Illustrated Magazine in december 1891. Vervolgens werd het, in een iets andere versie, opgenomen in de verhalenbundel Life's Little Ironies, die uitkwam in 1894. Het verschil tussen de twee versies is een gevolg van de huiverigheid van literaire agenten en tijdschriftuitgevers om al te expliciete teksten en te confronterende situaties (althans voor Victoriaanse begrippen) te publiceren. Dit zou ten koste gaan van de verkoopcijfers, omdat de lezers bepaalde teksten niet in overeenstemming vonden komen met de heersende moraal. Daarbij komt dat de literaire tijdschriften vaak werden gepresenteerd als 'familiebladen'. Hardy had al vele malen eerder met deze situaties te maken gehad waar het ging om seriematig gepubliceerde afleveringen van zijn romans, die herhaaldelijk werden geweigerd door de uitgevers omdat ze te sensationele inhoud zouden bevatten. Dat was onder meer het geval met Desperate Remedies, The Return of the Native, The Woodlanders en met name, ook in 1891, Tess of the d'Urbervilles. Wellicht door zijn eerdere ervaringen stuurde Hardy uit voorzorg een gekuiste versie van dit verhaal in. Het is ook niet uit te sluiten dat hij dit deed om financiële redenen en, daarmee verband houdend, zijn reputatie. Zo is de in de uiteindelijke versie voorkomende driehoeksrelatie uitgesloten door niet een getrouwde vrouw op te voeren, maar een weduwe. Evenmin is in die versie sprake van een vroegtijdige zwangerschap. Het verhaal zoals dat in de bundel werd opgenomen vertoont een thema dat vaker door Hardy werd opgevoerd: een wat pessimistische kijk op het huwelijk, met name tussen partners die duidelijk, door afkomst, leeftijdsverschil of afwijkende interessesferen, niet goed bij elkaar passen, met de soms tragische gevolgen van dien. In deze bundel gaat het dan met name om de verhalen An Imaginative Woman en The Son's Veto.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline