Work

More Bloody Horowitz

wd:Q2025609

More Bloody Horowitz is een griezelboek met tien kortverhalen van Anthony Horowitz. Het gaat vooral over dagelijkse thema's maar dan sterk overdreven en nogal gruwelijk. Het boek bevat tevens een slot waar in men kan lezen hoe de schrijver zijn uitgever vermoordt omdat hij bepaalde passages wilde censuren.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline