Work

Dün ve Ferda

wd:Q20470418

Dün ve Ferda , Erendiz Atasü’nün 2013 yılında yayımlanan romanı. 1960'lı yıllardan başlayarak 2000’li yıllara gelen sol hareketi bir kadının gözünden anlatır. Roman, Kasım 2013’te Can Yayınları tarafından yayımlandı.
Read more or edit on Wikipedia

language: Turkish

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline