Publisher

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

organization

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 29.07.1960 tarihinde 6235 sayılı yasa ile kurulmuş bir meslek örgütüdür.TMMOB'ni oluşturan ilk odalardan birisidir. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası kurulduğu 1960 yılından bugüne, yurt içinde ve dışında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğretimi yapan fakülte ve bölümlerden mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde mesleklerini uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendislerini temsil etmektedir. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, genel olarak; Denizcilik Sektörünün geliştirilmesine yönelik oluşturulacak amaç ve hedefler ile uygulamaların bilimsel ve teknik temeller üzerinde geliştirilmesi, sektörün planlanmasında, ülke sanayi sektörleri ile entegrasyonun ön planda tutulması, çevrenin korunmasına ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin alınmasını amaçlayan ve gerek mesleğinin gelişmesi gerekse üyelerinin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin sağlanması ve korunmasına yönelik etkinlik ve girişimlerde bulunmaktadır. Bugün TMMOB örgütlülüğünün en önemli parçalarından birisi de 1500 kişiyi aşan üye sayısı ile TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'dır. GEMİMO örgütlülüğü, her zaman Denizcilik Endüstrisinin bilimsel ve teknik yönünü ön plana çıkartarak, Türkiye denizcilik sektöründe yaşanan tüm gelişmelere ilişkin oluşturduğu politikaları, toplumun ortak yararına odaklanmış çözüm önerilerini yine toplumun önüne seçenek olarak koyup, sosyal sorumluluk yaklaşımı ile çalışmalarına devam edecektir.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline