Work

Umut

wd:Q20474290

Umut, Ayşe Kulin'in 2009 yılında yayınlanan romanıdır. "Hayat Akan Bir Sudur" alt başlığını taşır. Kulin'in aile hikâyesini üç nesil öncesinden başlayarak yarı kurgusal olarak aktarmaya başladığı üçlemesinin ikinci romanıdır.
Read more or edit on Wikipedia

language: Turkish

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline