Work

Çıplak ve Yalnız

wd:Q20476799

Çıplak ve Yalnız, Hamdi Koç'un 2014 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı ödülünü kazandığı kitabıdır. Romanda, Ankara’da yaşayan ve hayatta hiçbir akrabası olmadığını düşünen Mesut Akarsu’nun, 27 Mayıs darbesinin yapıldığı günlerde amcasının ölüm haberini alması ve cenazeye katılmak için gönülsüz de olsa Ünye’ye gitmesiyle başlayan; yüzyılın başında gerçekleşmiş katliamlara ilişkin şüphelerinin peşinden gitmesi ile gelişen olaylar anlatılır. Yazar kitabı Gezi Parkı protestoları sırasında öldürülen beş kişiye ithaf etmiştir.Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, romanı "tarımsal üretim atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini, daha iyi bir dünya için yaşanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu, Orhan Kemal'in dünya görüşüne yakın bir anlatımla bir dizi bilinmezle irdeleyen ve tarihe yaptığı göndermelerle evrensel vicdanı da hatırlatan yaklaşımıyla” ödüle değer gördüğünü ifade etmiştir
Read more or edit on Wikipedia

language: Turkish

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline