Work

Tragedija v kleti

wd:Q20520950

Tragedija v kleti je prva resna Čufarjeva drama iz leta 1931. To je zgodba iz proletarskega življenja z ljubezenskim zapletom in žalostnim koncem.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline