Work

Pisana žoga

wd:Q20521050

Pisana žoga je drama Igorja Torkarja. Krstno je bila uprizorjena leta 1955 v Prešernovem gledališču Kranj. Po avtorjevem pripisu se godi tik pred preteklo ali prihodnjo vojno v katerikoli državi, ki jo je doletela usoda nasilne okupacije.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline