Work

Ameriška tatvina

wd:Q20521072

Ameriška tatvina: Komedija v štirih dejanjih je dramsko delo Toneta Čufarja. V njej se avtor norčuje iz bančnikov in veletrgovcev.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline