Work

Veleja

wd:Q20521824

Veleja je drama trodejanka Antona Novačana, izdana leta 1921 pri Tiskarski zadrugi, krstno uprizorjena pa že leta 1920 v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline