Work

Gozd

wd:Q20522116

Poetično dramo Gozd je France Papež objavil leta 1969 v reviji Meddobje. Prizora v drami sta umeščena vsak v svoj čas. Prvi prizor se odvija po razdejanju Troje, drugi pa po drugi svetovni vojni.
Read more or edit on Wikipedia

edition language: Slovene

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline