Work

Velikomestna komedija

wd:Q20522357

Velikomestna komedija je bila napisana za 50-letnico ljubljanske Čitalnice. Pod psevdonimom F. Rodion so jo 5. januarja 1912 uprizorili v Slovenskem deželnem gledališču. Drama je povzročila velik škandal, saj se dogaja v bordelu v velemestu in ima kočljivo mladostno obdelano snov. Ivan Tavčar je Golarju celo prepovedal napisati kritiko za časnik Narod. Edini, ki je Kozaka javno zagovarjal je bil Etbin Kristan s svojo kritiko in objavo v Zarji. Bil je namreč mnenja, da se delavske žene ne bodo pohujševale ob snovi komedije. Kozak pa je bil takrat sedmošolec, zato mu ta škandal ni delal veliko preglavic. V knjižni obliki je drama izšla v zbirki Kralj Matjaž: drame in komedije, leta 1978.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline