Work

Vergerij

wd:Q20522394

Vergerij je največja dramska zasnova Mirana Jarca, ki je ostala nedokončana (poznamo tri večje odlomke, ki so nastali v letih 1927, 1929 in 1932), in eden najboljših primerov slovenskega ekspresionizma.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline