Work

Halštat

wd:Q20522548

Halštat (igra) (COBISS) je drama Draga Jančarja, izšla je leta 1994 pri Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, leta 1996 v Zbirki Samorog (COBISS) pri Novi reviji. Krstno je bila uprizorjena v sezoni 1994/1995 v Slovenskem Stalnem gledališču v Trstu in leta 1995 dobila Grumovo nagrado.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline