Work

Ječe

wd:Q20523723

Ječe je drama v treh dejanjih Ferda Kozaka. Napisana je bila za 8. marca 1944 v taborišču 3. prekomorske brigade v Južni Italiji. V knjižni obliki pa je bila objavljena leta 1978.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline