Work

Mali Babilon

wd:Q20523818

Mali Babilon: Groteska je dramsko delo Toneta Čufarja. Njena vzporedna varianta je drama Ščurki, saj v obeh delih nastopajo iste osebe - ljudje iz bogatega meščanstva in izkoriščanega proletariata. Čufar je delo napisal v zaporu, potem ko so ga leta 1936 kot komunista obsodili na leto dni.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline