Work

Opolnoči

wd:Q20523922

Opolnoči je drama v enem dejanju, ki je bila napisana leta 1912, uprizoril jo je Milan Skrbinšek s svojo dramatično šolo. V knjižni obliki je drama izšla v zbirki Kralj Matjaž: drame in komedije, leta 1978.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline