Work

Junaške Blejke

wd:Q20523979

Junaške Blejke je drama Josipa Debevca, ki jo je napisal leta 1912. Vrši se na Bledu, leta 1813, neprosredno pred begom Francozov s Kranjskega.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline