Work

Bocarribeira

wd:Q20534923

Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar é un libro de poesía en lingua galega escrito por Ramón Otero Pedrayo, e publicado polo Grupo Brais Pinto en 1958. Conta con ilustracións de Reimundo Patiño.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Bocarribeira
subtitle: poemas pra ler e queimar
language: Galician
date of publication: 1958

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline