Work

Tratado de albeitaria

wd:Q20543015

O Tratado de Albeitaria é un texto medieval sobre veterinaria, dedicado á cría de cabalos e á cura das súas doenzas e feridas.
Read more or edit on Wikipedia

language: Galician-Portuguese

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline