Work

Anagnórise

wd:Q20546623

Anagnórise é unha novela amorosa de María Victoria Moreno, publicada pola Editorial Galaxia en 1988, da que se fixeron varias reedicións e traducións. Segundo Montse Pena "A novela pódese ler en clave de texto feminista iconoclasta, porque os prexuízos machistas do protagonista son transformados continuamente pola muller adulta... que o acolle no seu coche, en que se agudizan as características da empatía, a capacidade comunicativa e a sensibilidade".
Read more or edit on Wikipedia

original title: Anagnórise
language: Galician
date of publication: 1988
genre: novel

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline