Anagnórise

first publication date:  1988
genre:  novel
original title:  Anagnórise
original language:  Galician

Anagnórise é unha novela amorosa de María Victoria Moreno, publicada pola Editorial Galaxia en 1988, da que se fixeron varias reedicións e traducións. Segundo Montse Pena "A novela pódese ler en clave de texto feminista iconoclasta, porque os prexuízos machistas do protagonista son transformados continuamente pola muller adulta... que o acolle no seu coche, en que se agudizan as características da empatía, a capacidade comunicativa e a sensibilidade". Source: Wikipedia (gl)

Editions
No editions found

Work - wd:Q20546623

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline