Author

Bethan Wyn Jones

schrijver

occupation: writer

Awdur Cymreig yw Bethan Wyn Jones. Magwyd Bethan Wyn Jones yn y Talwrn, Sir Fôn, a derbyniodd ei haddysg gynradd yn ysgol y pentref. Cafodd ei haddysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Llangefni a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle graddiodd mewn Sŵoleg. Mae'n cyfrannu sgyrsiau am wahanol agweddau ar fyd natur yn wythnosol i Galwad Cynnar ar Radio Cymru, yn ogystal ag erthyglau i'r Herald Cymraeg a chylchgronau eraill. Cyhoeddodd nifer o lyfrau poblogaidd gan gynnwys Bwrw Blwyddyn, Blodau Gwyllt, Natur y Flwyddyn, cyfres Doctor Dail a Llyfr Natur Iolo ar y cyd ag Iolo Williams.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

4

Bwrw blwyddyn

book by Bethan Wyn Jones

author: Bethan Wyn Jones

1997

Blodau gwyllt : Cymru ac Ynysoedd Prydain

book by Bethan Wyn Jones

author: Bethan Wyn Jones

2006

Doctor dail.1

book by Bethan Wyn Jones

author: Bethan Wyn Jones

2008

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline