Work

Corneille's Tragedies

wd:Q20563420

Astudiaeth o ddramâu Pierre Corneille gan R. C. Knight yw Corneille's Tragedies: The Role of the Unexpected a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1991. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth o ugain drama arwrol a thrasiedïol y dramodydd Ffrengig o'r 17g sy'n cynnig rhai dehongliadau newydd o waith Corneille.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Corneille's Tragedies
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline