Work

Stwff - Guto S. Tomos

wd:Q20566482

Nofel i blant gan Lleucu Roberts yw Stwff: Guto S. Tomos. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2011 enillodd y llyfr Wobr Tir na n-Og. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Stwff : Guto S. Tomos
language: Welsh
date of publication: 2010

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline