Work

The Loud Hill of Wales

wd:Q20568085

Detholiad o gerddi gan Dylan Thomas yw The Loud Hill of Wales a gyhoeddwyd gan J.M. Dent yn 1991. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Detholiad o farddoniaeth Dylan Thomas ynghyd â pheth o'i ryddiaith sy'n bwrw golwg ar gymhlethdod perthynas y bardd â Chymru. Cyflwyniad gan Walford Davies.
Read more or edit on Wikipedia

original title: The Loud Hill of Wales
language: English
date of publication: 1991

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline