Work

Radical Joe

wd:Q20569184

Bywgraffiad Joseph Chamberlain yn Saesneg gan Denis Judd yw A Radical Joe: A Life of Joseph Chamberlain a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1993. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Bywgraffiad Joseph Chamberlain (1836-1914), sy'n cyflwyno hanes llawn bywyd un o wleidyddion radical mwyaf dadleuol Prydain yn yr oes fodern.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Radical Joe
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline