Work

Y Faciwî

wd:Q20569386

Cyfrol hunangofiannol gan Barbara Warlow Davies yw Y Faciwî. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Y Lolfa yn 2013. Yn Chwefror 2014 roedd y llyfr mewn print ac ar gael.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Y Faciwê : o blits Lerpwl i Dalgarreg
language: Welsh, English
date of publication: 2013

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline