Work

Y Llew oedd ar y Llwyfan

wd:Q20569606

Bywgraffiad Lewis William Lewis (Llew Llwyfo) gan Eryl Wyn Rowlands yw Y Llew oedd ar y Llwyfan. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Rhagfyr 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.
Read more or edit on Wikipedia

language: Welsh
date of publication: 2001

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline