Work

Rhys Davies - A Writer's Life

wd:Q20569661

Bywgraffiad Saesneg o'r awdur Rhys Davies gan Meic Stephens yw Rhys Davies: A Writer's Life a gyhoeddwyd gan Parthian Books yn 2013. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Roedd Rhys Davies (1901-78) yn llenor rhyddiaith ymhlith y mwyaf ymroddedig, toreithiog a medrus a welodd Cymru. Mae'r cofiant llawn cyntaf hwn yn disgrifio ei fagwraeth yn fab i groser Blaenclydach, ei atgasedd at ddiwylliant y capel, ei flynyddoedd bohemaidd yn Fitzrovia, ei ymweliad â D.H. Lawrence a'i wraig yn ne Ffrainc, ei safonau gweithio dyfal, ei noddwyr, a llawer mwy.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Rhys Davies - A Writer's Life, Rhys Davies : a writer's life
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline