Work

'Organise! Organise! Organise!'

wd:Q20572234

Astudiaeth o dwf yr undebau llafur Cymreig yn y cyfnod 1840-86 gan Ryland Wallace yw 'Organise! Organise! Organise!': A Study of Reform Agitations in Wales, 1840-1886 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1991. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Astudiaeth o gyfnod cythryblus yn hanes diweddar Cymru (1840-86) pan welwyd newidiadau cymdeithasol ac economaidd sylweddol ynghyd â datblygiadau gwleidyddol pwysig.
Read more or edit on Wikipedia

original title: 'Organise! Organise! Organise!'
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline