Work

A Bloody Good Friday

wd:Q20573066

Nofel Saesneg gan Desmond Barry yw A Bloody Good Friday a gyhoeddwyd gan Jonathan Cape yn 2002. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Nofel sy'n defnyddio iaith gref wedi ei lleoli ym Merthyr Tudful ar Ddydd Gwener y Groglith 1977 wrth i wrthdaro rhwng gwahanol grwpiau cyferbyniol ffrwydro mewn terfysg hiliol, gyda chanlyniadau trychinebus.
Read more or edit on Wikipedia

original title: A Bloody Good Friday
language: English
date of publication: 2002

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline