Work

A history of independent television in Wales

wd:Q20573738

Llyfr am hanes teledu masnachol yng Nghymru yn yr iaith Saesneg gan Jamie Medhurst yw A History of Independent Television in Wales a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2010. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Er gwaetha'r cynnydd ym myd y cyfryngau, prin iawn yw'r deunydd am hanes teledu masnachol yng Nghymru. Mae'r gyfrol hon yn llenwi'r bwlch ac yn edrych ar yr anghydbwysedd hwnnw, trwy olrhain tyfiant a datblygiad ITV yng Nghymru, ac yn asesu cyfraniad ITV i fywyd y genedl.
Read more or edit on Wikipedia

original title: A history of independent television in Wales
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline