Work

A history of Wales, 1660-1815

wd:Q20573809

Llyfr hanes yn yr iaith Saesneg gan E. D. Evans yw A History of Wales 1660-1815 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1993. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Yr ail gyfrol mewn trioleg ar hanes Cymru rhwng 1485 a 1906 sydd wedi ei bwriadu ar gyfer disgyblion chweched dosbarth a myfyrwyr mewn colegau. Mapiau du-a-gwyn.
Read more or edit on Wikipedia

original title: A history of Wales, 1660-1815
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline