Work

A Maritime Fortress

wd:Q20573923

Catalog darluniadol o gasgliadau'r Wyniaid yng Ngaer Belan ger Caernarfon gan Michael Stammers yw A Maritime Fortress: The Collections of the Wynn Family at Belan Fort, c.1750–1950 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2001. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Catalog darluniadol o dros dri chan eitem yn ymwneud â meysydd morwrol a milwrol a fu ym meddiant y teulu Wynn, c.1750-1950, ac sydd bellach yn nwylo Amgueddfa Forwrol Lerpwl, sy'n gofnod gwerthfawr o hanes morwrol gogledd Cymru, yn cynnwys cyflwyniad cynhwysfawr i hanes teulu'r Wynniaid a'u cartref.
Read more or edit on Wikipedia

original title: A Maritime Fortress
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline