Work

Black Skin, Blue Books

wd:Q20583064

Llyfr hanes yn yr iaith Saesneg gan Daniel G. Williams yw Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales, 1845–1945 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn y gyfres Writing Wales in English yn 2012. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Cyfrol sy'n ystyried y berthynas ddiwylliannol rhwng Cymru ac America Affricanaidd. Edrychir ar y diddymwr Affro-Americanaidd Frederick Douglass a ymwelodd â Chymru, a bwrir golwg ar waith y rhyddfrydwr Cymreig Samuel Robert ynghylch hiliaeth yn America.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Black Skin, Blue Books
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline