Work

Capitalism, Community and Conflict

wd:Q20587579

Astudiaeth o hanes dramatig maes glo De Cymru yn Saesneg gan Chris Williams yw Capitalism, Community and Conflict: The South Wales Coalfield 1898-1947 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1998. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Astudiaeth o hanes dramatig maes glo De Cymru, a'i ddylanwad ar bob agwedd o fywyd Cymru, wedi ei atgyfnerthu gan atodiad yn cynnwys casgliad sylweddol o dystiolaeth ddogfennol werthfawr, ynghyd â llyfryddiaeth helaeth.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Capitalism, Community and Conflict
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline