Work

Darogan

wd:Q20589254

Astudiaeth ar y Canu Darogan yn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol gan Aled Llion Jones yw Darogan a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1990. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth o draddodiad cyfoethog y Canu Darogan yn y llawysgrifau Cymraeg cynharaf, gan archwilio arwyddocâd a chymhlethdod traddodiad llenyddol sy'n broffwydol ac escatologaidd, rhyngieithol, cenedlaetholgar a rhyng-genedlaethol.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Darogan
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline