Work

Historical Essays

wd:Q20589498

Casgliad o chwech o draethodau hanesyddol mewn cyfrol yn yr iaith Saesneg gan Glanmor Williams yw The Welsh and their Religion: Historical Essays a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1991. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Casgliad o chwech o draethodau hanesyddol sy'n bwrw golwg ar amryfal agweddau ar brofiadau crefyddol y Cymry drwy'r canrifoedd. Ffotograffau du-a-gwyn.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Historical Essays
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline