Work

DeltaNet

wd:Q20589786

Nofel Gymraeg i ddysgwyr yr iaith yw Deltanet, a ysgrifennwyd gan Andras Millward. Fe'i sgwennwyd fel bod y testun yn eithaf syml a chynhwysir geirfa ar waelod bob tudalen er mwyn rhoi cymorth i ddysgwyr. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.
Read more or edit on Wikipedia

original title: DeltaNet
language: Welsh
date of publication: 1999

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline