Work

Democratic Rhondda

wd:Q20589809

Llyfr am hanes Cymoedd y Rhondda yn Saesneg gan Chris Williams yw Democratic Rhondda: Politics and Society 1885-1951 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1996. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Archwiliad i hanes gwleidyddol modern Cymoedd y Rhondda o flynyddoedd olaf y 19g hyd y cyfnod ar ôl yr Ail Ryfel Byd.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Democratic Rhondda
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline