Work

Howell Harris

wd:Q20589921

Gwerthfawrogiad Saesneg o waith yr emynydd Howell Harris (1714-73) gan Geraint Tudur yw Howell Harris a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2002. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Gwerthfawrogiad sy'n taflu goleuni newydd ar fywyd a meddwl cymhleth a chythryblus Howell Harris (1714-73), wedi'i seilio ar draethawd doethuriaeth pan gwblhawyd astudiaeth drylwyr o ddyddiaduron y diwygiwr Methodistaidd, ynghyd â nodiadau manwl a chynhwysfawr. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Howell Harris
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline