Work

Immigration and Integration

wd:Q20590744

Cyfrol ar hanes y Gwyddelod yng Nghymru gan Paul O'Leary yw Immigration and Integration: The Irish in Wales, 1798-1922 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2002. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth ysgolheigaidd o fewnfudwyr Gwyddelig a'u disgynyddion yng Nghymru, 1798-1992, sef fersiwn diwygiedig o draethawd ymchwil yr awdur, gan dynnu sylw'n benodol at ffactorau economaidd a barodd y mewnfudo, ac at gyfraniad sylweddol y cymunedau Gwyddelig i strwythur gwleidyddol a diwydiannol, crefyddol a chymdeithasol Cymru. 2 fap. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Immigration and Integration
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline