Work

Intelligent Town

wd:Q20590932

Astudiaeth ar ddatblygiad trefol Abertawe Saesneg gan Louise Miskell yw Intelligent Town: An Urban History of Swansea, 1780-1855 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2012. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth swmpus yn cynnwys hanes datblygiad trefol Abertawe o ddiwedd y 18g hyd ddiwedd y 19g; ceir ynddo olwg ar sut y datblygodd Abertawe yn ganolfan ddylanwadol - a galw ei hun yn 'metropolis Cymru'. Bwrir golwg hefyd ar sut y collodd ei statws wrth i leoedd eraill yng Nghymru drefoli yn yr un modd. Argraffiad newydd.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Intelligent Town
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline