Work

Language Planning and Language Use

wd:Q20591811

Cyfrol am y Gymraeg drwy gyfrwng y Saesneg gan Glyn Williams a Delyth Morris yw Language Planning and Language Use - Welsh in a Global Age a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Arolwg o'r defnydd o'r Gymraeg yng nghyd-destun grwpiau ieithoedd lleiafrifol ynghyd â dadansoddiad o'r defnydd o'r iaith o fewn y teulu ac yn y gymuned, mewn addysg ac mewn sefyllfa waith, a'r angen i sicrhau cynlluniau iaith cadarn ar gyfer y dyfodol yn wyneb y newidiadau economaidd a gwleidyddol yng Nghymru'r 21ain ganrif.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Language Planning and Language Use
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline